Bước 1: Lựa chọn ly trà yêu thích

Bạn hãy lựa chọn ly trà yêu thích như Sữa cookies cream, Sữa tươi trân châu đường đen, Trà ngũ cốc cream, Trà sữa socola trân châu đường đen …

Sữa cookies cream

Sữa tươi trân châu đường đen

Trà sữa ngũ cốc cream

Trà sữa socola trân châu đường đen

Bước 2: Thêm topping

Để tăng thêm sự hoàn hảo cho ly trà, Bạn hãy chọn lựa thêm topping bổ sung vào chung ly trà hoặc phần riêng. R&B Tea có các topping tuyệt vời như Trân châu trắng, Trân châu đen, Trân châu đường đen, Pudding trứng ….

Trân châu trắng

Trân châu đen

Trân châu đường đen

Pudding trứng

Bước 3: Lựa chọn mức đá và đường

Bạn có thể lựa chọn mức đá và đường theo thang bảng tiêu chuẩn của R&B Tea Việt Nam vào phần ghi chú của đơn hàng tại “Màn hình thanh toán